Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en leveringen zijn onze algemene in en verkoopvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van toepassing, handelsreg. Leeuwarden 01155253.

Fiets –o- fit b.v. levert uitsluitend aan bedrijven die ingeschreven staan bij de kamer van koophandel.

Leveringsvoorwaarden worden op verzoek gratis toegezonden.